Ubezpieczenie od ognia

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich firm z segmentu MSP, które zgłaszają do ubezpieczenia majątek w wartości nieprzekraczającej 10 000 000 zł, czyli do:

 • zakładów produkcyjnych,
 • przedsiębiorstw handlowych,
 • firm usługowych,
 • instytucji finansowych,
 • właścicieli i zarządców nieruchomości,
 • placówek kulturalnych,
 • hoteli,
 • placówek służby zdrowia,
 • innych podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych.

Korzyści

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców zapewnia:

 • pełną ochronę majątku Firmy przed zdarzeniami najbardziej zagrażającymi jej funkcjonowaniu,
 • gwarancję wypłaty odszkodowania,
 • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody,
 • zabezpieczenie kredytu; prestiż i stabilność ubezpieczyciela gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie,
 • prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa),
 • atrakcyjne zniżki za:
  1. stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe,
  2. bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
  3. kontynuację ubezpieczenia,
  4. jednorazową opłatę składki,
  5. ilość wykupionych ubezpieczeń w ramach pakietu ubezpieczeń,
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,
 • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

 • budynki, budowle i lokale,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku,
 • środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) bądź sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady adaptacyjne,
 • mienie osobiste pracowników.

Zakres podstawowy polisy obejmuje ubezpieczenie od:

 • ognia,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Zakres rozszerzony ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona dodatkowo o jedną lub więcej z następujących grup ryzyka:

 • powódź,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • lawina,
 • napór śniegu lub lodu,
 • trzęsienie ziemi,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • uderzenie pojazdu,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • dym i sadza,
 • katastrofa budowlana,
 • upadek drzew lub budowli,
 • następstwa szkód wodociągowych.