Ubezpieczenia Minicasco

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów osobowych, pojazdów ciężarowych w nadwoziu osobowego i innych pojazdów ciężarowych o ładowności do 750 kg.

Korzyści

Minicasco zapewnia:

  • szeroką ochronę ubezpieczeniową za niewygórowaną cenę,
  • możliwość nabywania zniżek za bezszkodową jazdę, które można wykorzystać w ubezpieczeniu AC,
  • proste i przejrzyste zasady ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody ciężarowe o ładowności do 750 kg wraz z ich wyposażeniem.

Ubezpieczeniem minicasco objęta jest:

  • utrata pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń
  • zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek zderzenia z ludźmi lub zwierzętami, zaistniałego z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu
  • zniszczenie lub uszkodzenia pojazdu wskutek innych zdarzeń, za wyjątkiem uszkodzeń będących skutkiem zetknięcia pojazdu z innym pojazdem lub przedmiotem (ruchomością lub nieruchomością) znajdującym się na zewnątrz pojazdu

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium Polski.